IKA - FORENINGEN AF OFFENTLIGE INDKØBERE

IKA er en forening af offentlige indkøbere og har eksisteret i 30 år.

IKA består af en valgt bestyrelse og et fuldtidsansat sekretariat.

IKA har medlemmer repræsenteret af alle kommuner i Danmark, alle Regioner, Selvejende institutioner, ministerielle institutioner, forsyningsselskaber, boligselskaber, statslige instanser. Alle der er udbudspligtige kan blive medlem af IKA.

IKA driver også et leverandørnetværk for leverandører/tilbudsgivere til det offentlige.

IKA's vision

IKA vil være knudepunktet for offentligt indkøb.

  • Vi vil sætte kursen for offentligt indkøb
  • Vi vil være det foretrukne sted for kompetenceudvikling.

IKA's mission

  • Vi har en klar stemme i den offentlige debat.
  • Vi skaber den bedste platform for kompetenceudvikling.
  • Vi udvikler i fællesskab offentlige indkøb.

 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: