IKA's SENIORER


Som seniormedlem (personligt medlemskab) kan optages enhver person, der på tidspunktet for sin pensionering/efterløn var medlem af IKA. Seniormedlemmer kan deltage på foreningens generalforsamling uden stemmeret, hvis medlemmet tidligere har været A eller B medlem. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden øvrige medlemsbetingelser. 

Seniormedlemmer:

  • Kan deltage i generalforsamlingen, såfremt medlemmet tidligere har været A eller B-medlem.
  • Kan ikke stemme på generalforsamlingen.
  • Øvrige medlemsbetingelser besluttes af bestyrelsen og fremgår af forretningsordenen.
Kontakt

IKA Sekretariatet
Vibeke Mærsk
6061 3809
vibeke@ika.dk 

Bliv medlem

 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: