BETALINGSBETINGELSER


Vær opmærksom på...

 • Alle fakturaer fra IKA fremsendes elektronisk.
 • Benytter debitor EAN nummer, oplyses dette ved tilmelding/medlemsansøgning.
 • Øvrige fakturaer sendes som pdf fil til den e-mail, der oplyses i forbindelse med tilmelding/ medlemsansøgning.
 • Det er debitors pligt at sørge for at oplyse ændring i EAN nummer/fakturerings e-mail.
 • Dette oplyses pr. mail til ika@ika.dk.

Betaling af medlemskontingent:

 • Betalingsfristen er 14 dage netto fra fakturadato.
 • Ved for sent betaling, fremsendes en påmindelse om betaling pr. mail uden gebyr.
 • Er betalingen ikke registreret 14 dage efter påmindelsesdatoen, pålægges et rykkergebyr på 100,00 dkr. samt et kompensationsgebyr på 310,00 dkr.
 • Er betalingen ikke registreret 14 dage efter rykkerdatoen, vil medlemskabet blive slettet.
 • For at genoprette medlemskabet inden for samme kontingentperiode, skal den tidligere faktura inkl. rykker- og kompensationsgebyr betales.
 • Genoprettes medlemskabet i ny kontingentperiode, betragtes det som et nyt medlemskab, og der skal betales indmeldelsesgebyr.
 • Er der i den periode, der ikke er betalt medlemskontingent for, opnået medlemsrabat på arrangementsdeltagelse, vil der blive fremsendt en faktura på differencen mellem medlemspris og pris for øvrige deltagere.

Betaling af deltagergebyr mv. til IKA arrangementer:

 • Betalingsfristen er 14 dage netto fra fakturadato.
 • Ved for sent betaling, fremsendes en påmindelse om betaling pr. mail uden gebyr.
 • Er betalingen ikke registreret 14 dage efter påmindelsesdatoen, pålægges et rykkergebyr på 100,00 dkr. samt et kompensationsgebyr på 310,00 dkr.
 • Er betalingen ikke registreret 14 dage efter rykkerdatoen, vil det ikke være muligt at deltage i fremtidige IKA arrangementer, før faktura inkl. rykker- og kompensationsgebyr er betalt.

 
     
 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: